• asafeather
  • guyver
  • brejkor
  • menphrad
  • myrmikonos
  • shlomo
  • backfisch
  • eltoro
  • zs
  • lakim
  • jagodova
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3887 8f17 420

21 February - Happy Birthday to the creator of Guyver - Yoshiki Takaya!

3897 bbc6 420

Max Factory is about to release a new 1/6 Guyver 1 action figure. This was shown at WonderFestival 2018 [Winter].

5811 28aa 420

18 January 2018 is 33 years since the first Guyver manga chapter was published! Guyver started in the first issue of the Monthly Shōnen Captain magazine back in 1985.

Note: although this issue was called February’s, but it was published in January.

5812 6e1a 420

Guyver and Zeorymer figures. For those who don’t know: Zeorymer is another creation from Guyver’s author Yoshiki Takaya.

5813 384b 420

AAAAHH!!! GUYVAAAAAAH!!!

twitter.com/ootakiusui/status/932884289540071424

1305 3925 420

Mad Duck Posters company has the license to produce new art and t-shirts based on the 1991 Guyver film. Come join the group on Facebook and vote for it to happen: https://www.facebook.com/groups/209531396249858

Reposted byflyorfly flyorfly
9572 8247 420
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajnna jnna
2348 9b6a 420
Reposted fromlostdaemon lostdaemon viapffft pffft
5885 9e5a 420
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream vialenirium lenirium
1583 9f0d 420
9996 e311 420
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
7164 691d 420
Reposted fromssozs ssozs viaszaaatan szaaatan
9038 dcb5 420
Reposted frommysoul mysoul viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viapnrdoravarga pnrdoravarga
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

— coldplay
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawonderwall wonderwall
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaKahlua Kahlua
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKahlua Kahlua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl